นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม" ผอ.เขต พบเพื่อนครู "
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู อ.แกดำ จ.มหาสารคาม นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม" ผอ.เขต พบเพื่อนครู " และได้บรรยายพิเศษ “ผลการจัดการศึกษาของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การจัดการศึกษาของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคในสังกัดอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

 ประชุมผ่านระบบ Conference หัวข้อการประชุม "การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ."
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผอ.กลุ่มงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองศึกษาธิการจังหวัดมาหาสารคาม และ ผอ.กลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมผ่านระบบ Conference หัวข้อการประชุม "การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ." ประกอบด้วย 1. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาของศธจ. ผอ.สพท.และ ผอ.ร.ร. 2. การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน 4. การบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลก 5. การกวดขันเรื่องการลงโทษนักเรียน ผิดระเบียบ 6. อื่นๆ ที่เป็นกรณีศึกษาของการกระทำความผิดทางวินัย ณ ห้องประชุมพระราชคามมุนี สพป.มค. 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครู
วันที่ 6 มิถุนายน 2561เวลา 13.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online โดยมีโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมด 2 หมวด คือ หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ต้องการให้ครู พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับตำแหน่งวิทยฐานะ และปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ตามกระบวนการได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และสามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้ต่อไป ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 มหาสารคาม เขต 1 จับมือ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม วางมาตรการป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอล
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 โดยมี ตัวแทนนายตำรวจจากสถานีตำรวจภูธนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอแกดำ และอำเภอบรบือ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งในส่วนของ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม จะมีการส่งสายตรวจไปตามสถานบริการต่างๆ เช่น ร้านเหล้า โต๊ะสนุ๊ก และตามชุมชนต่าง ๆ ส่วนปัญหาอีกอย่างที่จะตามมาในช่วงนี้คือการโจรกรรมหรือการลักขโมย ซึ่งต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนที่หมดตัวจากการพนันมักจะใช้วิธีการโจรกรรมทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปใช้หนี้การพนัน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตัวให้มากในช่วงนี้  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือการประเสือ เนตรนารี
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือการประเสือ เนตรนารี วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานในพิธีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมให้ลูกเสือมีคุณธรรม โดยเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างประสบการณ์ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สนามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานรับมอบหอประชุมเบญจบงกช
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานรับมอบหอประชุมเบญจบงกช ซึ่งหอประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมีนายสุวิทย์ วงษาไฮ ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ขอบคุณคุณครูปิยพงษ์ รร.อนุบาลมหาสารคาม/ภาพ 

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม "ค่ายทักษะชีวิตปัญหายาหยุดยั้ง ด้วยพลังเยาวชน"
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม "ค่ายทักษะชีวิตปัญหายาหยุดยั้ง ด้วยพลังเยาวชน" ซึ่งนายสายทองกล่าวถึงการจัดค่ายทักษะชีวิตครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาเยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นายสายทองกล่าว โดย สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ภาพ 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. และคณะ ในโอกาสลงตรวจราชการในพื้นที่จังมหาสารคาม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและนิติกร ร่วมต้อนรับ พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมต.ศธ และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อประชุมรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต กำชับ เร่งรัด ให้ดำเนินการสืบข้อเท็จจริง และได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ เพื่อสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 รพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561 เวลา 07.30 - 09.00
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นายทวี เสริมภักดีกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรายงานที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2561 โดยมี นายสายทอง ไตรยะภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้เป็นเลขานุการชี้แจงการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามุณี สพป. มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นายสุรพล ประทุมชัย, นายสุภาพ จันทร์สม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมรับชม 

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑ และคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ออกตรวจเยี่ยม สำรวจความเสียหาย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสายทอง ไตรยะวิภาค นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑ และคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ออกตรวจเยี่ยม สำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ เนื่องจากวาตภัยมีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านโคกล่าม โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลบรบือและโรงเรียนบ้านดอนก่อเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้น 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดจุดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดจุดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV 2 จุด จาก สพฐ.ซึ่งร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีกำหนดถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับ ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป., ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. โดย สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมจุดที่ 1 ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยมีนายสมหมาย โฆมะรัตน์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธาน และจุดที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านบรบือ มีนายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป. เป็นประธาน 

 มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดการเสี่ยงจมน้ำ
มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลดการเสี่ยงจมน้ำ นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ตามนโยบายของ สพฐ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2561 เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตของเด็กไทย มาตรการหนึ่งที่สำคัญ คือการสอนให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนในสังกัด อายุตั้งแต่ 6-10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนให้มีความรู้ และฝึกหัดทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำ สามารถว่ายน้ำเป็น และมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยสอน หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Saving) ให้กับนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น มีทักษะการช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ ด้วยทักษะง่าย คือ ตะโกน โยน ยื่น ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบรรยายพิเศษ โดยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ / ข้อกฎหมาย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน และสังคม มีผู้เข้าอบรมจำนวน 220 คน ได้แก่ รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น . ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางบนพานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 95 ราย 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารภัทรนวมินทร์ IT 4.0 โรงเรียนบ้านห้วยทราย
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารภัทรนวมินทร์ IT 4.0 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการบริจาคงบประมาณจากบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ปและอะโกรเหมด โฮลดิ้ง โดยมีผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง และ ชุมชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากมาย ซึ่งในอนาคตโรงเรียนจะใช้อาคารเป็นศูนย์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และชุมชน ต่อไป 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ณ ห้องประชุม 4B อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รอง ผอ.สพป.,ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกว่า 200 โรง ร่วมลงนามใน MOU
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกว่า 200 โรง ร่วมลงนามใน MOU ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศบุคลากรที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต จำนวน 8 ราย
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศบุคลากรที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต จำนวน 8 ราย โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและส่วนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายไพฑูรย์ บุญน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายไพฑูรย์ บุญน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจ ณ เมรุวัดบ้านเหล่าหนาด ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.มค.1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดทุกท่านร่วมรับชมการประชุมทางไกล
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.มค.1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดทุกท่านร่วมรับชมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของ สพท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.
รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับชมรายการดังกล่าว 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากรโรงเรียนบ้านหนองตื่น
วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากรโรงเรียนบ้านหนองตื่น และโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 17 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีกำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

ภาพข่าวกิจกรรม 195 ข่าว 1 2 3 4 5 6 7