ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน.... วันที่ 18 กันยายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 7 ครั้ง) อังคารที่ 18 กันยายน 2561
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต1 เป็นประธานในการประชุมปร...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต1 เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา.... วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต1 เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ,เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และแอดมินระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนิ
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 7 ครั้ง) จันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ม...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.... วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกล่าวรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชากา
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 3 ครั้ง) จันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุ...   
นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเสวนาสะท้อนผลและพัฒนา แนวทางการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR).... วันที่ 9 กันยายน 2561 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเสวนาสะท้อนผลและพัฒนา แนวทางการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 1 ครั้ง) จันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
 วันที่ 8 กันยายน 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิ...   
วันที่ 8 กันยายน 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” .... วันที่ 8 กันยายน 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ประธานในพิธีเปิดโดย นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าว
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 2 ครั้ง) จันทร์ที่ 17 กันยายน 2561