ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากรโรงเรียนบ้านหนองตื่น.... วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากรโรงเรียนบ้านหนองตื่น และโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการตรวจเยี่ยมโร
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 6 ครั้ง) อังคารที่ 20 มีนาคม 2561
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน .... วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวคร
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 4 ครั้ง) อังคารที่ 20 มีนาคม 2561
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป...   
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ .... วันที่ 17 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในก
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 0 ครั้ง) อังคารที่ 20 มีนาคม 2561
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะ...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.... วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 0 ครั้ง) อังคารที่ 20 มีนาคม 2561
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันกอ...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล.... วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และส่งเสริมความสามารถทางกีฬา ดนตรี ศ
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 0 ครั้ง) อังคารที่ 20 มีนาคม 2561