โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
   
  

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
   
  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑_ศูนย์ฯ เขวา
   
  

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) รับการประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ ทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
   
  

พิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
   
  

ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
   
  

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ประชุมผู้ปกครอง
   
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
   
  

โครงการ พัฒนาบุคคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปี2561
   
  

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
   
  

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเขียว-แดง และผองเพื่อน โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
   
  

พิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
   
  

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.ชลบุรี
   
  

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560
   
  

ทัศนศึกษาศึกษานอกสถานที่ ระดับอนุบาล 1-ป.4
   
  

พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมอบหลักฐานการเรียนและปัจฉิมนิเทศ
   
  

กิจกรรมเดินทางไกลและเปิดกอง ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2560
   
  

กิรกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
   
  

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน
   
  

การแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน
   
  

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   
  

ร่วมงานอาชีวเกษตรแฟร์ ๓๙ ณ วิทยาลัยเกษตรฯ
   
  

เตรียมการก่อสร้าง
   
  

พิธีสวนสนามยุวกาชาดโรงเรียนหลักเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
   
  

กิจกรรมโครงการยุวเกษตรกร อ.บรบือ
   
  

กิจกรรมโครงการยุวเกษตรกร อ.บรบือ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองจัดงานวันเด็กแหงชาติ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี60
   
  

กิจกรรมงานประดิษฐ์วิชาการงานอาชีพ
   
  

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน2/2560
   
  

กิจกรรมสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
   
  

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องกล้วยฉาบซู่ซ่า
   
  

กีฬาจตุรมิตรเกมส์
   
  

กีฬาศูนย์หนองจิกกำพี้
   
  

ขยายผลกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
  

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องกระทงแสนรัก
   
  

คณะครูวิทย์ฯ คณิตฯ และเทคโนฯ อบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา
   
  

โครงการฝึกอาชีพ ระยะสั้น (พี่สอนน้อง)
   
  

รร.บ้านซองแมว นำนักเรียนปลูกต้นดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
   
  

สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ มาให้ความรู้นักเรียนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
   
  

โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" ร่วมงาน OPEN HOUSE ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
   
  

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2560
   
  

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จมหาธีรราชเจ้า รัชการที่ 6
   
  

สอบธรรมะตำบลดอนหว่าน-ตำบลบัวค้อ ณ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 9 พฤศจิกายน 2560
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิการยน
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
  

ภาพข่าวกิจกรรม 963 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 ต่อไป »