กิจกรรมเดินทางไกลและเปิดกอง ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2560
   
  

กิรกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
   
  

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน
   
  

การแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน
   
  

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   
  

ร่วมงานอาชีวเกษตรแฟร์ ๓๙ ณ วิทยาลัยเกษตรฯ
   
  

เตรียมการก่อสร้าง
   
  

พิธีสวนสนามยุวกาชาดโรงเรียนหลักเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
   
  

กิจกรรมโครงการยุวเกษตรกร อ.บรบือ
   
  

กิจกรรมโครงการยุวเกษตรกร อ.บรบือ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองจัดงานวันเด็กแหงชาติ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี60
   
  

กิจกรรมงานประดิษฐ์วิชาการงานอาชีพ
   
  

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน2/2560
   
  

กิจกรรมสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
   
  

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องกล้วยฉาบซู่ซ่า
   
  

กีฬาจตุรมิตรเกมส์
   
  

กีฬาศูนย์หนองจิกกำพี้
   
  

ขยายผลกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
  

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องกระทงแสนรัก
   
  

คณะครูวิทย์ฯ คณิตฯ และเทคโนฯ อบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา
   
  

โครงการฝึกอาชีพ ระยะสั้น (พี่สอนน้อง)
   
  

รร.บ้านซองแมว นำนักเรียนปลูกต้นดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
   
  

สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ มาให้ความรู้นักเรียนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
   
  

โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" ร่วมงาน OPEN HOUSE ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
   
  

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2560
   
  

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จมหาธีรราชเจ้า รัชการที่ 6
   
  

สอบธรรมะตำบลดอนหว่าน-ตำบลบัวค้อ ณ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 9 พฤศจิกายน 2560
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิการยน
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
  

นิเทศ ติดตามการดำเนินการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนชั้น ม.3 ช่วงปิดภาคเรียน
   
  

คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”
   
  

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ทอดกฐินสัมฤทธิ์สามัคคี เด็กดี V-Star
   
  

วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100ปี
   
  

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
   
  

การอบรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสร้างเครือข่ายจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
   
  

นักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรนาฏศิลป์และการครจัดโครงการพัฒนาสักยภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านนาฎศิลป์
   
  

ประถมวัยหลักเมืองจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ BBL
   
  

ฤดูกาลแห่งการจัดเก็บข้อมูล...เยี่ยมบ้านนักเรียน
   
  

ทัศนศึกษาจังหวัดระยอง
   
  

การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาภาษาอังกฤษ... PLC
   
  

อบรมโรงเรียนคุณธรรม
   
  

อบรมSTEM Education ค่ะ
   
  

ปฐมนิเทศเตรียมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
   
  

พิธีมอบประกาศนียบัตร
   
  

รับนักเรียนเข้าใหม่สู่ปีการศึกษา 2560
   
  

ประชุม PLC การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
   
  

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
   
  

openเกษตร
   
  

สังสรรค์ครู ภาษาอังกฤษ สพป.มค.1
   
  

21 มกราคม 2560 อบรมSAR online
   
  

สังสรรค์ปีใหม่ 2560
   
  

แข่งขันมายากลระดับภาค ณ จังหวัดหนองคายค่ะ
   
  

ภาพข่าวกิจกรรม 938 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ต่อไป »