ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : นายประดิษฐุ์ อรรคฮาตศรี รร.หลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 36 ครั้ง)
            ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ....
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 34 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน....
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : นายประดิษฐุ์ อรรคฮาตศรี รร.หลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
            การแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน....
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 29 ครั้ง)
            กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐....
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 44 ครั้ง)
            ร่วมงานอาชีวเกษตรแฟร์ ๓๙ ณ วิทยาลัยเกษตรฯ....
วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : ภัทรสกล แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย  (มีผู้ชม 54 ครั้ง)
            เตรียมการก่อสร้าง....
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว : นายประดิษฐุ์ อรรคฮาตศรี รร.หลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
            พิธีสวนสนามยุวกาชาดโรงเรียนหลักเมือง....