ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันพุธที่ 05 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือนกันยายน....
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
            การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) อำเภอบรบือ....
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 37 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ....
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 21 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561....
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 29 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ....
วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 52 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ....
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 62 ครั้ง)
            การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.....