ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : นายประดิษฐุ์ อรรคฮาตศรี รร.หลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 38 ครั้ง)
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม....
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
            โครงการ พัฒนาบุคคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา....
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : นายประดิษฐุ์ อรรคฮาตศรี รร.หลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปี2561....
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
            ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่....
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 43 ครั้ง)
            คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเขียว-แดง และผองเพื่อน โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง....
วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 58 ครั้ง)
            พิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560....
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 61 ครั้ง)
            ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.ชลบุรี....